หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 22 งาน

1. Technical Sales Representative(เคมีภัณฑ์)

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1. เข้าพบและนำเสนอเคมีภัณฑ์ กลุ่ม Additive/Bider ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันหล่อลื่น/พลาสติก/กาว วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ด่วน !เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

- วางแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. นักเคมี R&D

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1. ดำเนินการทดลองตาม Project ที่ได้รับมอบหมาย
2. สรุปผลการทดลอง พร้อมรายงานผล
3. เก็บรวบรวมผลการทด
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Sales Representative

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1. หาลูกค้าใหม่
2. นำเสนอสินค้าใหม่
3. ดูแลลูกค้าเก่าและเพิ่มยอดขาย
4. ลักษณะการทำงาน Selling,Aud
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน พนักงานประจำ:มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรฯ เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ประกันสังคม สวัสดิ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Coordinator)....ด่วน

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.ออกใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าในระบบ
2.ออกใบสั่งซื้อสินค้าส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
3.โต้ตอบอีเ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Technical Chemist - Cosmetic

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.วิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง
2.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
3.ศึกษาข้อมูลของสินค้าทีดูแลและนำเส
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

- ผ่านงาน ด้านโรงงาน
- เข้าใจระบบงาน
- หากผ่าน ISO หรือ GMP จะได้รับพิจารณาพิเศษ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Technical Chemist-HouseHold

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.เตรียม/วิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่ม Household
2.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
3.ศึกษาข้อมูลของสินค้าที่ดูแลแ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. คลังสินค้า

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.รับจ่ายและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
2.เก็บตัวอย่างตามที่ร้องขอ
3.จัดเตรียมวัตถุดิบเข้าสายการผลิต
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Technical Sale Representative-Fragrances/Flavours

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

-Mainly responsible for the sale of fragrance&essential oil, to the personal care&cosmetic, and home วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พนักงานควบคุมเครื่องจักร

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

- ควบคุมเครื่องจักร ในไลด์ผลิต
- เคยผ่านงานด้านโรงงาน ขายเคมีภัณฑ์
- เข้าใจระบบงานได้ดี
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)
แผนกผลิตมี 3 ส่วนงาน
-คลังวัตถุดิบ และวัสดุบรรจุภัณฑ์
-แผน
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้ช่วยนักเคมี

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.ช่วยนักเคมีในการทดลอง
2.ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
3.ทำความสะอาดห้องทดลอง
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Logistics Manager

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.รับผิดชอบบริหารการรับ-เก็บ-จ่าย สินค้าสำเร็จรูปของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด การเก็บ การเก็บรักษาให วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ด่วน ! เจ้าหน้าที่ HRM

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.สรรหาว่าจ้าง
2.Time attendance
3.ดูแลกฎระเบียบ
4.งานธุรการและจัดซื้อ
5.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบ
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Executive Secretary/เลขานุการบริหาร

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

-ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ (นัดหมาย/จองการเดินทาง/บันทึกการประชุม/จัดทำรายงาน ฯลฯ)
-โต้ตอบอีเมล์/จด
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี-การเงิน

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

-บริหารการปิดบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน ประจำเดือน
-ควบคุมและตรวจสอบระบบรับ-จ่าย และเอกสารประกอบกา
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Technical Sale Representative / Supervisor (เคมียา/เคมีเครื่องสำอาง/หัวน้ำหอม/เคมีฆ่าเชื้อ)

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1. เข้าพบและนำเสนอวัตถุดิบกลุ่มสารเติมเนื้อยา/สารปรุงแต่งยา(excipient) ,หัวน้ำหอม,น้ำยาเคมีฆ่าเชื้อ วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. นักเคมี R&D

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1. ดำเนินการทดลองตาม Project ที่ได้รับมอบหมาย
2. สรุปผลการทดลอง พร้อมรายงานผล
3. เก็บรวบรวมผลการทด
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Asst.Logistice Manager

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.วางแผนการจัดการด้าน Logistie
2.ควบคุมการทำงานที่รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบาย
3.ควบคุมค่าใช้จ่ายใ
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Coordinator)....ด่วน

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.ออกใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าในระบบ
2.ออกใบสั่งซื้อสินค้าส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
3.โต้ตอบอีเ
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Technical Chemist

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1.เตรียม/วิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่ม Household
2.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
3.ศึกษาข้อมูลของสินค้าที่ดูแลแ
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี